15/07/2020

16/07/2020

כל הסמינרים יתקיימו בין השעות 16:00 – 09:00 בבניין המי”ל חומה ומגדל 29 ת”א.